Fastigheterna inom kristinestads kyrkliga samfällighet

Det finns fyra kyrkor med klockstaplar, fyra begravningskapell och tre skilda församlingshem inom Kristinestads kyrkliga samfällighet. 

Av kyrkorna används Kristinestads Nya kyrka och Sideby kyrka året om. Föruom nu september 2016 och ett år framåt då Kristinestads kyrka genomgår en omfattande renovering. Lappfjärds stora kyrka och Kristinestads gamla dvs. Ulrika Eleonora kyrkan, används i huvudsak under sommaren. På andra våningen i Lappfjärds församlingshem, i gamla kronomagasinet finns en hemtrevlig kyrksal för gudstjänster och mindre tillställningar.

Om du vill boka en kyrka för t.ex en vigsel, dop, begravning eller konsert, kontakta svenska församlingens pastorskansli. På deras hemsida hittar du också evenemangskalendern.

Om du vill du veta mera klicka på kyrkans namn så öppnas en ny sida med mer information.