Sanakrihautojen graniittinen muistokivi ja sankarihautojen rivistöt, sorakäytävät rivien välissä
Lapväärtin kirkon sankarihaudat