Lapväärtin muistolehto

Lapväärtin kirkon muistolehto

Eteläinen Lapväärtintie 118 , 64300 Lapväärtti

Lapväärtin muistolehto

Lapväärtin kirkon vieressä on pensain rajattu nurmialue, johon vainajan tuhkat kaivetaan.

Seurakuntamestari hoitaa tuhkan kätkemisen ja tarkkaa sijaintia ei ilmoiteta omaisille. Talvella ei kätketä tuhkaa.

Mikäli omaiset haluavat, vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika kaiverretaan pieneen muistolaattaan, joka kiinnitetään yhteiseen muistokiveen. Hautauksen yhteydessä on mahdollista varata viereisen nimilaatan esim. puolisolle.

Pysäköinti
Esteetön kulku